Street Abstract

ENGLISH

This is a collaboration I did with Belle (my two year old) on the pavement outside our home. We used chalk. I did the blues and Belle did the pinks. The pink is so much better!

So why are children so great at abstracts?

I often envy Belles paintings. She is so unaware of any rules and limitations. Small children in general are so free in mind and therefore great artists.

SWEDISH

Detta är ett samarbete jag gjorde med Belle (min två åring) på trottoaren utanför vårt hem. Vi använde kritor. Jag gjorde det blåa och Belle målade det rosa. Det rosa är så mycket bättre!

Så varför är barn så bra på att måla abstrakt?

Ofta avundas jag Belles målningar. Hon är så omedveten om regler och begränsningar. Små barn är generellt så fria i tanken och är därför väldigt bra konstnärer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *